zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 10 września 2020

Czwartek XXIII Tygodnia Zwykłego

     "Wiedza" wbija w pychę, miłość zaś buduje. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego "wiedzą", jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie "wiedza" twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. (1 Kor 8,1b.10-12).


    W świecie greckim, po złożeniu należnych ofiar bożkom, mięso sprzedawano po atrakcyjnej cenie. Spożywanie mięsa złożonego w ofierze pojmowane było jako nawiązywanie relacji z bożkami. Chrześcijanie nie wierzą w boskość idoli, a zatem nie ma również mowy o jakiejkolwiek relacji z nimi poprzez mięso ofiarne, a cena jest atrakcyjna, czemu więc nie skorzystać?

    Wiedza, że nie ma bożków, a zatem nie ma nawiązywania z nimi więzi, wg św. Pawła, nie jest decydującym kryterium. To miłość buduje. Chociaż mają rację co do bożków, to jednak zachowanie nierozważne może wywołać niepotrzebny skandal i osłabić wiarę. Dlatego, uwzględniając niedojrzałość innych, należy unikać także tego, co może wywoływać zamęt, niepewność czy skandal. 

    Nieco dalej Paweł napisze: Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko budujeCzasami, gdy dokonujemy pewnych wyborów czy podejmujemy działania, musimy nie tylko spojrzeć na własne sumienie i zgodność z prawem, ale także widzieć reperkusje, jakie nasze zachowanie może mieć dla innych: czy będzie to budujące dla innych, czy może wywołać zgorszenie.

    Na te słowa św. Pawła patrzę również w kontekście niedawnego sporu dotyczącego formy przyjmowania Komunii Świętej do ust czy na rękę. Chociaż "wiedza" zdaje się podpowiadać, że Komunia na rękę w okresie pandemii jest właściwa, zgodna z prawem i nauczaniem Kościoła, a także praktyką pierwszych chrześcijan, trzeba również brać pod uwagę wrażliwość tych, którzy uważają, że to nieodpowiednia praktyka i brak szacunku. Miłość każe uszanować wybory jednych i drugich, tych, którzy przyjmują na rękę, jak i tych, którzy praktyki tej nie akceptują. Tylko miłość potrafi uszanować wzajemne wybory - istotą jest to, by Chrystus mógł zamieszkać w ludzkim sercu. Dbać o bezpieczeństwo i wrażliwość innych, ale uszanować dokonywany wybór. 


1. Czy starasz się w moich wyborach i decyzjach uwzględniać wrażliwość innych osób?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz