zachód słońca

zachód słońca

sobota, 17 października 2020

Sobota XXVIII Tygodnia Zwykłego - wsp. Św. Ignacego Antiocheńskiego

     Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych (Łk 12, 8-9).

      Jezus daje się poznać uczniom jako obiecany Mesjasz - „Syn Człowieczy”. Chce umocnić ich zaufanie i zachęcić do wytrwania na drodze, na którą zostali zaproszeni. Ukazuje siebie jako Ten, który ma siłę i wsparcie Ojca. 

      Iść za Jezusem to żyć wiarą, wyznawać ją wobec ludzi, ufać sile Ducha Świętego, który nie pozostawi tych, którzy wierzą. Ta wiara ślepa, pokorna, całkowite oddanie, czyni z nas prawdziwych uczniów Jezusa. Nie jest jednak łatwo mieć taką wiarę.

    Apostołowie rozpierzchli się w momencie męki i śmierci Jezusa. To doświadczenie Zmartwychwstałego wydobyło z nich ponowny entuzjazm i podjęli drogę. 

    Jezus prosi także nas o zaufanie i wierność. Współczesny świat potrzebuje proroków ufności, głosicieli nadziei. Złych wieści dostarcza każdego dnia świat. 

1. Czy potrafię zachować wewnętrzny spokój i być wiernym?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz