zachód słońca

zachód słońca

piątek, 6 listopada 2020

Piątek XXXI Tygodnia Zwykłeogo

    Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem (Flp 3,17-18).

    Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości (Łk 16,8).


     Pierwsze zdanie świętego Pawła mogłoby być odebrane jako wyraz pychy. Proponuje chrześcijanom, aby naśladowali jego postępowanie. Ale święty Paweł jest świadomy, że wszelkie dobro, które czyni, jest darem łaski, którą otrzymał. To Pan go prowadzi. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To jest jego sekret - opierać swoje życie na Jezusie, pozwolić aby Jezus działał w moim życiu.

     Jest świadomy, że nie brakuje wrogów krzyża. Doświadczamy tego z wielką mocą. Postawa nieprzyjaciół napełnia go bólem, ponieważ ich losem jest zagłada. Chwalą się tym, są dumni z tego, czego powinni się wstydzić. Jak bardzo zagubił się człowiek, odrzucając Boga.

     Lektura Ewangelii w pierwszym momencie może wywołać zdziwienie - nieuczciwość zostaje pochwalona. Ale pochwała nie dotyczy nieuczciwości, lecz sprytu, umiejętności wydostania się z trudnej sytuacji, w którą zapędziła go nieuczciwość. 

     Przykład nieuczciwego rządcy ma nas uczyć, by w życiu Ewangelią, w dawaniu świadectwa nie popadać w schematy, ale umieć wykorzystywać wszelkie możliwości, zasoby i umiejętności, wszelkie dary i talenty, w jakie zostaliśmy wyposażeni. 

      Wszystko po to, aby jako dzieci światłości rozpraszać mroki tego świata, który zagubił się w mroku egoizmu, konsumpcjonizmu i grzechu. 

1. Czy angażuję wszystkie swoje talenty i dary w życie Ewangelią?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz