zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 28 stycznia 2021

Czwartek 3 Tygodnia - wsp. św. Tomasza z Akwinu

    I mówił im: «Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma» (Mk 4,24-25).


    Co będzie nam dane, a co odebrane? Pierwsza myśl przy takim zdaniu kieruje nas ku dobrom materialnym. Jesteśmy tak "skażeni" mentalnością świata, którego jesteśmy częścią, że mieć utożsamiamy niemal automatycznie z bogactwem materialnym, a nie mieć z ubóstwem. 

    Trudno jednak wyobrazić sobie Jezusa, który żyje ubogo i zaprasza tych, którzy za Nim idą, aby zrezygnowali z bogactw tego świata, że doradza sposób postępowania przekładający się na gromadzenie bogactw.

    Trzeba te słowa Jezusa zobaczyć w kontekście przypowieści, które Jezus wypowiada: o siewcy i ziarnie, które jest przyjmowane tak różnie, o świetle, które trzeba umieścić na świeczniku, aby świeciło wszystkim...

    W tym kontekście można zobaczyć, że tym, co możemy mieć lub nie mieć jest nasza otwartość na Słowo, na Jego słuchanie i przyjmowanie. Jeśli nasza postawa jest zamknięta, uniemożliwiamy sobie wzrost, przestajemy przynosić owoce i stopniowo stajemy się ubożsi. Kto nie otwiera się na Słowo, będzie go pozbawiony. Ziarno zostanie zabrane przez ptaki, uschnie, zostanie zagłuszone. Kto nie otwiera się na światło, zamyka się na życie, na piękno. Skazuje się na ślepotę i zabija w sobie nadzieję - umiera.

 1. Czy pozwalam Bożemu światłu rozpraszać ciemności życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz