zachód słońca

zachód słońca

piątek, 26 marca 2021

Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu

    Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę (Jr 20,11a.12b.). 

    I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» (J 10,31-32).


    Liturgia ukazuje nam doświadczenie osamotnienia, niezrozumienia, cierpienia, jakich doświadczają prorok Jeremiasz i Jezus. 

    Jeremiasz otrzymał od Boga misję wzywania do nawrócenia i ostrzegania przed katastrofą wobec własnego ludu. Spotyka się z odrzuceniem, prześladowaniem, zagrożeniem własnego życia ze strony tych, do których jest posłany. I mimo pierwszego odruchu, by porzucić misję, nie może powstrzymać tego ognia, którym słowo zapaliło Jego serce. Ufa bezgranicznie: Pan jest przy mnie! Bez względu na to, co się stanie, Tobie powierzam moją sprawę!

    Ostatnim dniom życia Jezusa także towarzyszy coraz większa nienawiść, osamotnienie, niezrozumienie. Jezus cierpi przez ludzi, którzy dokonują złych ocen, wypaczają Jego intencje. Ale jest w Nim ta niezwykła pewność - Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu

    Przeciwnicy Jezusa stają wobec tajemnicy, której nie potrafią i nie chcą zrozumieć, nie potrafią i nie chcą uwierzyć. Widzą Człowieka z krwi i kości, ale Człowieka, który mówi, że jest Bożym Synem, jest Bogiem. Taki Bóg przekracza ich wyobrażenia, sposób rozumienia i wiary. Ręce chwytają kamienie.

    Wobec tajemnicy potrzeba pokory. Tajemnica nie daje się objąć ludzkim rozumem. Tajemnica Wcielenia: Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Nie tylko, aby odkupić człowieka z grzechu, ale wynieść człowieka, dać mu udział w boskiej naturze. Przebóstwienie człowieka dokonuje się poprzez łaskę. 

1. Czy powierzam Bogu moje trudne sprawy?

1 komentarz:

  1. W trudnej sprawie Jeremiasza odnajduje dla siebie jako klucz słowa, które ojcze piszesz: Ufa bezgranicznie: Pan jest przy mnie! Bez względu na to, co się stanie.... Rozumię ję, że sprawa powierzona nie musi być rozwiązana według mojego scenariusza. I tym kluczem dla mnie jest:UFAĆ BOGU, że ON JEST mimo, że upływają miesiące czy lata, może sytuacja przyjmuje jeszcze gorszy obrót, albo jest rozwiązana ale nie tak jak ja bym chciała. Jezu kochany proszę przymnóż mi wiary , że JESTEŚ, szczególnie gdy Cię nie czuję.

    OdpowiedzUsuń