zachód słońca

zachód słońca

piątek, 14 maja 2021

Piątek 6. Tygodnia Wielkanocy - Święto św. Macieja Apostoła


    I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja (Dz 1,24-26).

    Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje (J 15,16).


    Zajął miejsce po Judaszu. Nic więcej o nim nie dowiemy się z Dziejów Apostolskich. Święty Euzebiusz i święty Hieronim mówią, że Maciej był jednym z 72 uczniów, których Jezus wysłał na misję, po dwóch, do miast, do których sam zamierzał dotrzeć. Starożytność mówi o jego ukamieniowaniu a następnie ścięciu głowy toporem, dlatego w ikonografii przedstawiany jest z toporem w ręku. W dużej mierze pozostał jednak niezauważony. Nawet w kanonie rzymskim, gdzie wymienieni są wszyscy apostołowie, nie pojawia się wśród nich. ale dopiero razem z Janem Chrzcicielem, Barnabą i Szczepanem. 

    Uzupełnił grono Dwunastu - symboliczna liczba, odniesiona do dwunastu pokoleń Izraela. Wybrany przez los, co może wydawać się niezrozumiałe. Wtedy było to praktykowanym zwyczajem. Co tydzień w świątyni jerozolimskiej rzucano losy rozdzielając pomiędzy kapłanów funkcje i zadania. Ostatnim przypadkiem odnotowanym w Biblii, kiedy Boży wybór zostaje dokonany losem, to wybór Macieja - los padł na Macieja

    Ostatecznie to Bóg jest Panem historii, który kieruje drogami Kościoła. Ani zdrada Judasza, ani nasze osobiste zdrady i grzechy nie sprawią, że Boży plan zostanie zmarnowany. Ewangelia będzie głoszona. 

    Ewangelia zapewnia nas, że Bóg wybrał każdego z nas. Uczynił z nas swoich przyjaciół. Możemy cieszyć się Jego bliskością, zaufaniem, Jego miłością. Jesteśmy wybrani i zaproszeni, by przynosić owoc.


1. Czym jest dla mnie bycie przyjacielem Jezusa?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz