zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 31 maja 2021

Poniedziałek 9. Tygodnia Zwykłego - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

    

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! (Rz 12,9).

Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1,40-41).


    Słyszymy fragment napomnienia, które Paweł kieruje do uczniów, wskazując na konkretne postawy i działania, jakimi powinien odznaczać się uczeń Chrystusa - na co dzień!

    To co uderza w tym tekście, to przede wszystkim forma imperatywu. Wykrzykniki aż kłują w oczy. To prawdziwa kaskada zasad lub też swoisty łańcuch zasad, którego ogniwa są ze sobą wzajemnie połączone. A wszystkie pod parasolem miłości. Miłość niech będzie bez obłudy! Nie udawajcie, nie grajcie miłości, bo zawsze zabrzmi fałszywa nuta. To miłość nadaje ton pozostałym zachowaniom, one rodzą się i są podtrzymywane przez miłość. Można nawet w oparciu o te wykrzykniki zrobić sobie rachunek sumienia:

* miej wstręt do złego!
* podążaj za dobrem!
* bądź życzliwy wobec innych!
* szanuj drugiego!
* bądź gorliwy! - nie oddawaj się lenistwu!
* zachowaj ducha w modlitwie!
* żyj z radością, która wypływa z nadziei!
* zachowaj cierpliwość w przeciwnościach!
* bądź wytrwały w modlitwie!
* bądź gościnny!
* pomagaj potrzebującym!
* błogosław, nie przeklinaj!
* żyj w harmonii z innymi!
* bądź pokorny!
* nie bądź wyniosły, pretensjonalny!

    Warto przeczytać do końca ten dwunasty rozdział z listu do Rzymian. Kończy się słowami, które przywoływał często bł. ks. Jerzy Popiełuszko: Nie dawaj się złu zwyciężać, ale zło dobrem zwyciężaj! Przeczytać i przejrzeć się w nim, jak w lustrze. 

    Łukasz przedstawia nam historię spotkania dwóch matek, które w istocie jest pierwszych spotkaniem ich synów: Jezusa i Jana Chrzciciela. Noszeni pod sercem i obaj poczęci dzięki nieskończonej łasce Boga. 

    Te dwie kobiety urzeczywistniają swoim życiem owe wskazania św. Pawła, o których mówiło pierwsze czytanie. Jest radość, nadzieja, błogosławieństwo, pośpiech, by pomóc, jest szacunek, pokora, gotowość służby i gościnność, jest duch modlitwy i uwielbienie Boga, pragnienie dobra i życzliwość. Błogosławieństwo Elżbiety wywołuje dziękczynną odpowiedź uwielbienia, modlitwę, która przetrwała w Kościele po dziś. 


1. Które z zaleceń św. Pawła wydaje mi się najtrudniejsze?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz