zachód słońca

zachód słońca

sobota, 14 sierpnia 2021

Sobota 19. Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego

    Żyjcie w bojaźni Pana, służcie Mu w szczerości i sprawiedliwości, zniszczcie cudzych bogów, którym służyli wasi przodkowie za Rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Jeśli jednak nie podoba się wam służenie Panu, wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć: czy bogom waszych przodków za Rzeką, czy bogom Amorytów, wśród których zamieszkaliście, zajmując ich ziemie. Ja jednak i moja rodzina będziemy służyć Panu, bo On jest święty (Joz 24,14-15).


    Lud wybrany nosi w sobie pamięć bóstw, które spotykał na drodze swojej historii - zaczynając od bogów ziemi, z której wywodził się Abram, poprzez bogów Egiptu i bóstwa, które spotykał na ziemi Kanaan, którą zajmował. To spotkanie z obcymi kulturami sprawiało, że Izrael przyjmował ich wierzenia i wyobrażenia bóstw. W pewnym momencie tej drogi doświadczył objawienia Boga jedynego, Boga przymierza, który wyprowadził ich z niewoli potężnym ramieniem

    Obejmując w posiadanie Ziemię Obiecaną lud staje przed wyborem. Jozue stawia lud przed koniecznością podjęcia decyzji: któremu Bogu chcą służyć?

    Jozue niczego nie narzuca ludowi. Nakazuje dokonanie osobistego wyboru. Sam już decyzję podjął, ma doświadczenie Boga, któremu można zaufać, bo jest święty

    Na drodze wiary każdy człowiek musi dokonać tego osobistego wyboru, podjąć osobistą decyzję, dać własną odpowiedź. To wymaga osobistego zaangażowania, szczerości i sprawiedliwości. 

    Kiedy opowiadamy się za Bogiem, który jest święty, trzeba postawić sobie pytanie kolejne, o tych wszystkich małych bogów, które zajmują nasze serce, wpływają na nasze decyzje, warunkują nasze poświęcenie, którym oddajemy cześć...

    Jest to konieczne, by móc powiedzieć wraz z psalmistą i patronem dnia, św. Maksymilianem - Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. W szczerości wobec Boga i wobec samego siebie. 

    1. Czy na drodze wiary odziedziczonej po przodkach udzieliłem Bogu swojej osobistej odpowiedzi?

3 komentarze:

 1. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

  OdpowiedzUsuń
 2. "przechadzał się
  pomiędzy literami A i Z
  słowa Auschwitz
  niosąc Tego
  co jest
  Początkiem i Końcem

  patrzył
  przez pryzmat Boga
  szkieł okularów
  jak hostii okrągłych

  miał brodę
  milczącą
  runem baranka

  postawił kropkę nad "i"
  gdy w dwóch koronach
  i pasiaku
  przeszedł
  na drugą stronę życia
  przy zielonym świetle
  świętości

  arcydzieło życia
  na maxa
  bo nie ma większej miłości..."

  Marta Przybyła o dzisiejszym Świętym

  OdpowiedzUsuń
 3. Szkoda, że nie da się raz na zawsze opowiedzieć za służeniem Bogu. To byłoby prostsze. Ale tak niestety nie jest. Zwróciłeś uwagę ojcze, że trzeba sobie zadać kolejne pytanie: o małych bogów. Potrafią one nie wiadomo kiedy zadomowić się w moim sercu. Różne przywiązania czy do osób czy do rzeczy a może i do pracy, do własnego zdania, do uczuć - do końca nie wiem co jeszcze może powodować, że mój Pan może "być zazdrosny". Jak tak myślę, jaką pracę trzeba regularnie wykonywać,żeby stawać w prawdzie i badać swoje serce - już jestem wykończona. Nie wiem czy to droga słuszna i "poprawna" ale czasami przyjmuję postawę wygodnictwa i proszę Jezusa by Sam usuwał z mojego życia to co przeszkadza w pełnym oddaniu się i miłowaniu. Ja sama nie potrafię zobaczyć, że Coś warunkuje moje postawy, decyzje, i dostrzegam to dopiero gdy zabraknie lub skończy się jakiś stan czy sytuacja. Ufam też, że jeśli mam jakieś przywiązania to Pan potrafi to wpleść w Swój miłosny plan dla mnie. Jeśli błądzę, proszę ojca o sprostowanie.

  OdpowiedzUsuń