zachód słońca

zachód słońca

sobota, 30 października 2021

Sobota 30. Tygodnia Zwykłego

Pytam więc: "Czy Bóg odepchnął swój lud?" - Ależ nie! Nie odepchnął Bóg swojego ludu, który wcześniej uznał. Bo dary łaski Boga i zaproszenie - nieodwołalne (Rz 11,1-2.29).


    Myślę, że wielu zapomniało o tym rozdziale listu do Rzymian. Dary łaski Boga i zaproszenie (powołanie) są nieodwołalne.  

    Naród Izraela nie przyjął, a raczej część narodu odrzuciła Mesjasza - Jezusa, czyli odrzuciła zbawienie. Święty Paweł mówi jednak, że ta częściowa ślepota, upadek, odrzucenie Chrystusa wpisuje się w Boży plan odkupienia dla całej ludzkości. Bóg w swoim miłosierdziu otworzył bramy zbawienia dla nie-Żydów, dla pogan. Ale i Izrael zostanie zbawiony. 

    W słowach Pawła widać nadzieję. On wie, jaki jest Bóg. Sam tego doświadczył - Bóg jest wierny, przebacza, oczekuje. Dlatego odrzucenie Izraela nie może być całkowite i ostateczne. Paweł może zaświadczyć osobiście, jak Boże miłosierdzie przemieniło jego spojrzenie. Z prześladowcy stał się apostołem.

    Bóg jest wierny swoim obietnicom. Boża wierność jest kluczem do rozumienia miłosierdzia, a nie słabość człowieka. 


1. Jak odnoszę się do Żydów?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz