zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 17 lutego 2022

Czwartek 6. Tygodnia Zwykłego

    On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać (Mk 8,29.31.32b). 


    Uczniowie powoli odkrywają coraz wyraźniej tożsamość Jezusa. W przeciwieństwie do tłumów, które widzą w Nim jedną z wielkich postaci Starego Testamentu, oni odkrywają, że Jezus jest kimś całkowicie nowym, że Jego styl to styl przyszłości. 

    Piotr udziela w imieniu uczniów odpowiedzi, która wydaje się oczekiwana, wypowiadając prawdę o Jezusie Mesjaszu, który jest posłany przez Boga. 

    Ale Piotr wypowiadając słowa, nie do końca chyba wie, co mówi. Nie rozumie tego, co Bóg pozwala mu zobaczyć i wypowiedzieć. Jego słowa są już skażone ideą triumfalizmu polityczno-narodowego. 

    To sprawia, że Jezus szybko musi wyprostować jego sposób myślenia - objawia prawdę o swojej zbawczej misji - cierpieniu, odrzuceniu i krzyżu, które prowadzą do zmartwychwstania. I to jest to, czego Piotr nie rozumie, jak wielu innych, także współczesnych uczniów Jezusa. Nie potrafi tego przyjąć.

    Natchniony przez Ducha Świętego, chwilę później staje się rzecznikiem diabła. Zły duch wykorzystuje go, aby kusić Jezusa i zawrócić Mistrza z drogi Bożej. 

    Czasami mamy taką samą postawę. Jesteśmy zgorszeni cierpieniem i naszą pokusą jest chęć zmiany wydarzeń. Myślimy, że potrafimy wymyśleć lepsze rozwiązanie, zrobić coś lepiej, zwłaszcza usuwając krzyż i niepowodzenia z naszego życia. Diabeł zawsze będzie nas kusił, abyśmy widzieli w krzyży wyłącznie ból i śmierć. A Chrystus, nie negując cierpienia, ukazuje także chwałę Krzyża. Krzyż jest chwalebny. 

    Kiedy cały lud odwraca się od Jezusa, a uczniowie zwątpią i uciekną, On sam wypowiada słowa, które wobec Krzyża wydają się całkowicie niezrozumiałe: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. To po słowach o chwale Jezus wychodzi na spotkanie Krzyża.  


1. Kiedy pojawia się we mnie pragnienie, by "nawracać" Pana Jezusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz