zachód słońca

zachód słońca

piątek, 25 lutego 2022

Piątek 7. Tygodnia Zwykłego

    Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali (Jk 5,10-11).


    Jakub zachęca swoich czytelników, nas również, do przyjęcia cierpienia, do wytrwałości i cierpliwości. Nie ma wątpliwości, że naśladowanie Chrystusa niejednokrotnie związane jest z cierpieniem. 

    Cierpienie może być spowodowane wieloma przyczynami: to mogą być nasze własne niepowodzenia, zniechęcenie, nieprzychylne nastawienia innych, czy cierpienie, które wprost dzieje się na naszych oczach z powodu chorej ambicji i władzy.

    Tym, na co Jakub wskazuje, a co jest źródłem cierpienia, jest niedoskonałość, z jaką praktykuje się miłość we wspólnocie chrześcijańskiej. To jest podstawowym źródłem rywalizacji i napięć. 

    Jakub nie tylko piętnuje grzechy i niedoskonałości wspólnoty, ale proponuje sposób rozwiązania i naprawienia sytuacji. Wzywa do cierpliwości, wytrwałości i szukania spotkania z Panem w duchu pokuty, bo On jest pełen litości i miłosierdzia


1. Z jakim nastawieniem przyjmuję przeciwności?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz