zachód słońca

zachód słońca

środa, 27 kwietnia 2022

Środa 2. Tygodnia Wielkanocy

 

   Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). 


    Nikodem. Znany wśród Żydów, wykształcony, uczciwy i szczery. To wystarczyło, aby zainteresować się Jezusem, Jego działaniem i nauczaniem. 

    Poszedł na spotkanie z Jezusem pod osłoną nocy, w tajemnicy. Ale poszedł. I nie tylko nie zawiódł się, ale to spotkanie całkowicie zmieniło jego życie. 

    Szedł na spotkanie z przekonaniem, że Jezus jest nauczycielem, że Bóg jest z Nim. To wystarczyło, aby zacząć. To wystarczyło, aby Jezus spojrzał na niego tak, że stworzona została odpowiednia atmosfera i przestrzeń do spotkania. 

    Nikodem zasłuchany zrozumiał, że zamiarem Boga jest zbawienie człowieka i w tym celu posłał Syna. Być może najważniejszą lekcją Jezusa tej nocy było ukazanie wartości wiary: aby każdy, kto w Niego wierzy... Każdy, bez wyjątku...

    Mając w pamięci swoje spotkanie z Jezusem, Nikodem nie będzie się już bał. Nauczyciel i autorytet Izraela stanie się uczniem jedynego Mistrza. Nie zwątpi nawet pod krzyżem. Ta noc spotkania rozpoczęła w nim proces rodzenia się na nowo, w Duchu. Spotkanie, które przemienia Nikodema na zawsze.


1. Czy widzę w sobie ten proces przemiany, który jest owocem Ducha?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz