zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 25 lipca 2022

Święto św. Jakuba Apostoła

    Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: "Czego pragniesz?" (Mt 20,20-21a).


    Jakub jawi się w Ewangelii jako jeden z ulubionych uczniów Jezusa. Jest przy boku Mistrza w ważnych momentach: w domu Szymona Piotra, kiedy Jezus uzdrawia teściową Szymona, w domu Jaira, kiedy wskrzeszona zostaje córka przełożonego synagogi, towarzyszy Jezusowi na górze Tabor, a tuż przed męką Jezus zabiera Piotra, Jakuba i Jana, aby trwali z Nim na modlitwie.

    Jakub, oprócz opuszczenia własnego ojca opuścił także matkę, ale ona nie opuściła ani jego, ani Jezusa. Salome, matka Jakuba, była jedną z kobiet, które podążały za Jezusem w Jego wędrówkach i wpierały ze swojego mienia. Salome jest także obecna pod krzyżem, a później prawdopodobnie jest jedną z trzech kobiet, które zakupiły wonności i pobiegły o świcie do grobu Chrystusa. 

    Ewangelię głosił w Judei i Samarii. W czasie prześladowań Heroda Agrypy Jakub jako pierwszy z apostolskiego grona zostaje zamordowany. Jest jedynym apostołem, którego męczeńska śmierć została odnotowana w Nowym Testamencie. 

    Ewangelia pokazuje nam Jakuba w dość negatywnej sytuacji. Kiedy Jezus mówi o swojej męce, przyszła do Niego Salome ze swoimi synami - Jakub i Janem - i o coś Go prosiła... 

    Znamy prośbę i oburzenie, jakie ona wywołała wśród pozostałych apostołów. Wtedy Jakub i Jan oraz pozostali usłyszeli kolejną lekcję, bo jeszcze nie wyrwali z serca tego, co jest zakorzenione w sercach nas wszystkich - nie wyrwali pragnienia zaistnienia, znaczenia. bycia blisko tych, którzy mają władzę, bycia kimś...

    Jakub przebędzie długą drogę, aby zrozumieć, czym jest Królestwo Jezusa, czym jest Jego chwała i władza. 


1. Czy nie zabiegam o znaczenie, władzę, o bycie w centrum?

1 komentarz:

  1. Matki już tak mają, że jeżeli o coś proszą, to dla swoich dzieci. Ja spotykam się w pracy w gabinecie zabiegowym z prośbą, aby wykonać zabieg tak, żeby dziecko nie bolało, czy też telefon matki w sprawie syna (dorosłego) aby upewnić się czy mu nic nie brakuje na oddziale, np. papierosów i kawy, prosi, aby coś dopilnować, zaopiekować się. W szkole, tak samo najczęściej wypraszającymi osobami i wstawiającymi się u wychowawcy za dziećmi są ich matki, zapewne z szeroką gamą argumentów, aby coś usprawiedliwić za dziecko. Każda matka pragnie szczęścia dla dziecka. Różnie to szczęście jest pojmowane. Niestety za późno zrozumiałam, że najważniejsze jest zasmakowanie przez dziecko miłości, troski, zrozumienia. Postawiłam sobie inne pytanie na dzisiaj: czy umiem prosić o właściwe dary dla moich dzieci, takie dary, które pozwolą im skorzystać z miejsca przygotowanego przez Ojca.

    OdpowiedzUsuń