zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 3 lipca 2022

XIV Niedziela Zwykła

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał (Łk 10,1).


Rozesłanie uczniów. Przez wiele wieków zadanie ewangelizacyjne, akcja misyjna, odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego spoczywało całkowicie w rękach duchownych. Jeśli działalność duszpasterską podejmowała osoba świecka, to zawsze pod opieką duchownych. Dlatego bardzo łatwo dzisiejszą Ewangelię odczytać jako skierowaną do duchownych. 

Zatraciliśmy świadomość, nie bez winy duchownych, że misja jest sprawą wszystkich ochrzczonych. Trudno określić moment, kiedy to się stało, ale w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich misja była nierozerwalnie związana z sakramentem chrztu. Przyjęcie chrztu oznaczało stanie się zwiastunem Ewangelii.

     Papież Benedykt XVI powiedział: Kościół ma wielkie zadanie szerzenia i pielęgnowania wiary, a także przypominania wiernym, że na mocy chrztu są powołani do bycia uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa. To pociąga za sobą konieczność naśladowania Go, życia w zażyłości z Nim, naśladowania Jego przykładu i dawania o Nim świadectwa. Każdy ochrzczony otrzymuje od Chrystusa, podobnie jak Apostołowie, nakaz: „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu”.

     Żadna wspólnota chrześcijańska nie jest wierna swojej misji, jeśli nie głosi Ewangelii. Nie możemy powiedzieć: moją troską jest własne zbawienie, a inni mnie nie obchodzą. To nie jest chrześcijaństwo. 

     Jesteśmy posłani, każdy bez wyjątku, by przygotować miejsca, do których On przyjść zamierza. A On chce dotrzeć do każdego ludzkiego serca!


1. Czy ja jestem świadkiem Jezusa w moim domu, miejscu pracy, w parafii? Czy modlę się by rozpoznać, czego Bóg ode mnie oczekuje?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz