zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 12 września 2022

Poniedziałek 24. Tygodnia Zwykłego

    Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę» (1 kor 11,23-24).

    Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę (Łk 7,4).


    U świętego Pawła dotykamy najstarszego zachowanego tekstu o ustanowieniu Eucharystii. To tekst wcześniejszy niż te, które znamy od ewangelistów. Poznał tę tradycję za pośrednictwem innych Apostołów, którzy byli w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Ważny jest motyw, dla którego Paweł przypomina to wydarzenie - chęć skorygowania nadużyć i nierówności, jakie pojawiały się w gminie korynckiej. 

    W Ewangelii Jezus dokonuje cudu na odległość, bo setnik nie uważał się za godnego, by Jezus wszedł pod jego dach. Tylko jeden jeszcze przypadek znamy z Ewangelii, kiedy Jezus uzdrowił córkę Kananejki. 

    Setnik nie miał nic wspólnego z narodem wybranym, z przymierzem, a jednak otrzymał szczególny dar, jakim było zaufanie wobec Jezusa. 

    Tym co można zobaczyć w tym rzymskim żołnierzu, co może zdumiewać, była postawa współczucia i miłosierdzia wobec sługi, w czasach, kiedy taka postawa ani nie była czymś oczywistym, a nawet nie była specjalnie pochwalana. Czymś naturalnym był dystans pomiędzy poszczególnymi społecznymi grupami. A on cenił swojego sługę. Co więcej, szanował naród żydowski, co również nie było czymś oczywistym. 

    To być może ta postawa setnika sprawia, że Jezus idzie do jego domu, bez chwili zawahania. Jego zawierzenie Jezusowi przekracza wiarę dzieci obietnicy. Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu

    Słowa pogańskiego żołnierza wywołały taki podziw, że są zapamiętane i powtarzane w każdej Eucharystii. Oby wypływały rzeczywiście z naszego serca, jak popłynęły z serca setnika, a nie z przyzwyczajenia, jak kolejna formułka, której kiedyś się nauczyliśmy na pamięć...


1. W jaki sposób staram się godnie przygotować do przyjęcia Eucharystii?


Dzisiaj w Zakonie Szkół Pobożnych patronalne Święto Najświętszego Imienia Maryi - komentarz można znaleźć pod datą 12.09.2020 r.

1 komentarz:

  1. Bardzo dziękuję za informację o tym, że tekst św. Pawła o Eucharystii jest najstarszy, jakoś odruchowo ze względu na znaczenie przypisywałam to Ewangelii.
    Co do Setnika, to pozazdrościć mu takiej wiary w moc Słowa Jezusa. Ja mu jeszcze zazdroszczę, że miał ludzi wokół siebie, których mógł posłać do Jezusa. Starszyzna żydowska nie wiem, czy musiała usłuchać prośbę Setnika, ale ujmuje to, że gorliwie się za nim wstawia: godzien jest abyś mu to wyświadczył. Starszyzna przekonuje Jezusa, aby wysłuchał prośby Setnika. Czy w moim życiu znalazły by się takie osoby? Następnie Setnik wysyła do Jezusa przyjaciół. Dobrze jest mieć przyjaciół. Gorliwie się modlimy i wstawiamy u Pana za tymi, których kochamy, na których nam zależy, a na pewno łatwiej nam o taką modlitwę.

    OdpowiedzUsuń