zachód słońca

zachód słońca

środa, 21 września 2022

Środa 25. Tygodnia Zwykłego - święto św. Mateusza, Apostoła

    I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego (Ef 4,11-12). 

    Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim (Mt 9,9).


    Do czego zostałeś powołany? Paweł wymienia kilka powołań: apostoł, prorok, pasterz, nauczyciel... Wydaje się, że są one ułożone według jakiejś kategorii ważności. Wszystkie jednak muszą zachować wobec siebie tę samą postawę pokory, łagodności, zrozumienia i miłości. Tylko tak mogą służyć budowaniu Kościoła, ciała Chrystusa. 

    Paweł uświadamia nam również, że jest to proces - aż dojdziemy - wymaga ruchu i przemiany. Usłyszeć wezwanie, jak usłyszał je Lewi siedzący w celnej komorze, może być łatwe. Podjęcie drogi, udzielenie pozytywnej odpowiedzi na wezwanie, proste już nie jest.

    Lewi, aby stać się apostołem musiał dokonać dwóch rzeczy: wykonać ruch i dokonać zmiany swojego życia. Moc autorytetu Jezusa podniosła Mateusza z miejsca, sprawiła, że zmienił swoje życie. Autorytet, który nie jest narzucony, ale ofiarowany.


1. Jaki jest mój udział w budowaniu Ciała Chrystusa - Kościoła?

    


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz