zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 20 września 2022

Wtorek 25. Tygodnia Zwykłego, wsp. św. Andrzeja Kim Taegona i twarzyszy męczenników koreańskich

    Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi (Prz 21,13).

    On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je» (Łk 8,21).


    Wiele z ludowych powiedzeń i przysłów swoje źródło znajduje w Księdze Przysłów, którą od wczoraj Kościół daje nam ku refleksji. Przywołałem ostatnie zdanie, bo jest ono wezwaniem do wrażliwości. Jeśli zamykamy się na wołanie potrzebujących, zasługujemy na to, by odmierzono nam taką samą miarą, którą my mierzymy. 

    Kiedy Chrystus głosił Dobrą Nowinę, a Jego Matka i krewni chcieli Go zobaczyć, wykorzystuje sytuację do kolejnej lekcji. Nie przeczy uczuciu, jakie łączy Go z Matką i krewnymi, nie przekreśla więzów krwi, ale odnosi to uczucie do więzi, jaka powinna istnieć wśród naśladowców Jezusa. 

    Słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie powinno dawać nam siłę do przekraczania naturalnych więzi. Wiara nie przekreśla naturalnych więzi, ale sprawia że miłość przełamuje granice i otwiera się na każdego, kto jest powołany do życia prawdą Ewangelii. 

    Więzi naturalne są błogosławione przez Boga, ale nie mogą nas oderwać od Miłości Boga. 


1. Czy dbam o to, by zasługiwać na miano brata, siostry Jezusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz