zachód słońca

zachód słońca

piątek, 9 grudnia 2022

Piątek 2. Tygodnia Adwentu

    Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz (Iz 48,17).

    Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników" (Mt 11.18-19).


    Usłyszeć dzisiejsze Słowo, pełne troski o człowieka: Bóg pouczający o tym, co pożyteczne dla nas, o tym, co dla nas dobre. Bóg pragnie naszego dobra i niczego innego. Nie dąży do ograbienia nas z wolności, jak twierdzą niektórzy, nie dąży do narzucania nam swojej woli dlatego, że ma władzę. Miłość szuka dobra tego, kogo kocha. 

    A człowiek wciąż patrzy na Boga jako Tego, który przeszkadza w szczęściu, który wtrąca się w życie, nie pozwala i żąda. On zna nas lepiej niż my sami siebie, wie znacznie więcej o ludzkim życiu i o tym jak je przeżyć. Zobaczyć miłość w Jego słowach, to zdobyć mądrość życia. 

    A jednak trudno człowieka zadowolić. Na to żali się Jezus. Ani Jan Chrzciciel nie potrafił poruszyć surowością swojego życia, ani Jezus delikatnością i bliskością. Człowiek potrafi pozostać obojętnym, niewrażliwym. Zamienia życie w wegetację, byle do jutra, wystarczy przetrwać, jakoś to będzie... Jezus przychodzi, aby nas poruszyć, wyrwać z marazmu, abyśmy przeżywali życie.


1. Czy widzę miłość w Bożych przykazaniach i pouczeniach, pragnienie mojego dobra?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz