zachód słońca

zachód słońca

piątek, 3 lutego 2023

Piątek 4. Tygodnia Zwykłego

    Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę (Hbr 13,1-2).

    Także król Herod posłyszał o Nim gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: «Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim». Inni zaś mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków (Mk 6,14-15).


    Zmierzając do końca, autor Listu do Hebrajczyków przechodzi od teoretycznych i teologicznych rozważań, pełnych symboli, do praktycznych wskazań dotyczących życia. Pojawiają się moralne wskazania. 

    Jeśli wyznawana wiara nie przekłada się na praktykę życia, nie jest prawdziwą wiarą. Wskazania, które autor listu kieruje, wciąż są aktualne. Miłość i miłosierdzie było, jest i będzie fundamentem, na którym opiera się całe Prawo o prorocy, całe życie chrześcijanina. W praktyce ta braterska miłość przejawia się w gościnności, zwracaniu uwagi na tych, którzy cierpią, w trosce o drugiego.

    Jedno zdanie zamyka całą naukę dotyczącą moralności małżeństwa, które staje się świątynią nieskalaną, mieszkaniem Boga, kiedy pod każdym względem opiera się na wzajemnym szacunku i miłości. 

    Odrzucenie zachłanności. Pieniądze są jedynie środkiem, nigdy nie mogą stać się celem dążeń.

    I zaproszenie do pamięci o duchowych przewodnikach, którzy uczyli drogi wiary, a przede wszystkim o jedynym Pasterzu, który jest wzorem dla każdego, kto idzie drogą wiary.

    Ewangelia wskazuje na różne opinie o Jezusie, wywołane rosnącym rozgłosem o Mistrzu z Nazaretu. Nikt nie wydaje się obojętny wobec Niego.

    Opinie generują postawy i nastawienie. U jednych zrodzą wiarę i decyzję o pójściu za Jezusem, u innych będą rodziły sprzeciw i opór, a u niektórych, jak u Heriodiady, gniew i pragnienie zniszczenia każdego, kto tylko nie myśli jak oni. 

    Herod miał władzę, a Heriodada wpływy. Tu ukrywa się cała tajemnica ludzkich mediacji, które czasem przynoszą dobro, a czasem zło.

    Opinie i ludzkie wpływy kształtują często nasze wybory, postawy, decyzje, zachowania. Dlatego tak ważny jest ten moralny kręgosłup, który pozwala rozpoznawać zło i go unikać.


1. Na ile to, co wyznaję, kształtuje moją postawę życiową?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz