zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 6 lutego 2023

Poniedziałek 5. Tygodnia Zwykłego, wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy

    Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre (Rdz 1,12).


    Autor Księgi Rodzaju nie znał ekologicznych zmartwień wypowiedzianych w encyklice Laudato Si, nie znał tym bardziej ekstrawagancji współczesnych obrońców przyrody i zielonych, którzy nie mogą spokojnie zasnąć, przejmując się usychaniem lub znikaniem chwastu z syberyjskiej tundry, ale jednocześnie nie widzą problemu w hasłach nieograniczonej aborcji i eutanazji. 

    Bóg chrześcijan  (i Żydów) jest bardzo z tego świata, jest Stwórcą i miłośnikiem piękna, materii. do tego stopnia, że sam stał się Człowiekiem. 

    Kiedy kontemplujemy świat oczami serca, jak czyni to biblijny autor, widzimy go jako wielką świątynię. Nie ma chaosu, ale harmonijna całość. Świat ma swoje sklepienie, swoje dekoracje. Gwiazdy wyznaczają święta, zapraszają do oddania czci Twórcy. Tak czynili święci: Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem - wołał św. Franciszek. 

    Patrzmy na to, co istnieje, oczami Boga: widział, że wszystko było dobre


1. Czy potrafię zachwycić się światem i widzieć go jako księgę, przez którą Bóg mówi mi o swojej miłości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz