zachód słońca

zachód słońca

piątek, 17 marca 2023

Piątek 3. Tygodnia Wielkiego Postu

    Drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy (Oz 14.10).


    Doświadczenie grzechu narodu żydowskiego, doświadczenie syna marnotrawnego jest także naszym doświadczeniem. Za każdym razem, kiedy odwracamy się od Boga, potykamy się. 

    Nasz grzech sprowadza nas zawsze na ziemię, przypomina nam, że bez przyjaźni z Bogiem trudniej żyć.

    Mamy skłonność do bałwochwalstwa, do uczynienia jakiegoś dzieła rąk naszych, jakiegoś stworzenia lub stworzonego dobra bogiem i oddawania mu czci. 

    A ponieważ jesteśmy ludźmi twardego serca, Pan Bóg podejmuje działanie, które ma nam uświadomić, że postępując według Jego wskazań, przyjmując Jego miłość, zyskujemy znacznie więcej, niż może nam zaoferować jakikolwiek bożek, jakikolwiek fałszywy bóg. 

    Mamy to szczęście, że Bóg nie zraża się naszymi niewiernościami, zawsze jest gotów obdarzyć nas swoja miłością i przebaczeniem. 


1. Jakie jest moje doświadczenie grzechu? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz