zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 6 marca 2023

Poniedziałek 2. Tygodnia Wielkiego Postu

     Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu (Dn 9,8-9).


       Modlitwa z Księgi Daniela, modlitwa pokutna, jest kolejnym krokiem pogłębienia naszej modlitwy osobistej i wspólnotowej. Mamy świadomość własnych grzechów, mamy też coraz większą świadomość tego, że nawet najbardziej ukryty grzech ma swoje konsekwencje i wpływa na życie konkretnego człowieka i wspólnoty, którą ten człowiek tworzy. 

     Modlitwa, którą czytamy, pokazuje nam najpierw wierność Boga wobec każdego z nas, wierność mimo naszej niewierności i braku posłuszeństwa Bożemu Słowu. Jest pochwałą tej wierności. Gdyby nie ta wierność Boga i Jego miłosierdzie, dawno by człowiek stracił nadzieję i sens życia. 

     Drugim krokiem w tej modlitwie jest wskazanie źródeł ludzkiej niewierności, przyczyn tego, co nazywamy konsekwencją, skutkiem grzechu. Tego doświadczamy każdego dnia - skutków naszych grzechów. Są one wyraźnym znakiem, naszych błędnych wyborów, nawet tych, o których nikt nie wie poza nami. 

      A ponieważ nikt z nas nie może powiedzieć, że jest bez grzechu, pozostaje nam ufność w Bożą przebaczającą miłość. Prorok Daniel nie potrafi jeszcze powiedzieć, w jaki sposób Bóg uwolni od brzemienia grzechu swój lud, w jaki sposób ten los odmieni. Odpowiedź przynosi Jezus i Ewangelia. Znamy cenę naszego odkupienia. Nie zawsze jednak potrafimy zrozumieć, że to cena także za nasze grzechy.


1. Czy zastanawiam się nad przyczynami i konsekwencjami moich grzechów?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz