zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 13 marca 2023

Poniedziałek 3. Tygodnia Wielkiego Postu

    I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie (Łk 4,24).


    Epizod z Nazaretu, który daje nam dzisiejsza liturgia, poprzedza zdanie Jezusa: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum

    Mieszkańców Nazaretu denerwowało to, że Jezus nie stawia ich w centrum swojej działalności. Nie czyni nawet takich znaków, jak w sąsiednim Kafarnaum. 

    Jezus wykorzystuje ten fakt, by pokazać uniwersalność swojej misji. Jego słowa wywołują oburzenie. Kiedy ktoś upiera się bowiem, że jest centrum świata, że to wokół niego wszystko powinno się kręcić i na nim należy skupić całą uwagę, nie potrafi zrozumieć, że uwaga należy się też innym. 

    Uaktywnia się egoizm, indywidualny lub zbiorowy, który nie pozostawia miejsca rozumowi, nie pozwala na wielkoduszność: perspektywa ogranicza się do własnego "ja" lub własnej "grupy". Taka postawa jest całkowitym zaprzeczeniem perspektywy Jezusa. Jezus nie zakłada sekty, ale Kościół z perspektywą powszechnego zbawienia. 

    Bóg jest Bogiem wszystkich i wszystkiego. Sugerowanie wykluczenia kogokolwiek czy zawłaszczanie Boga na swoją własność przez tych, którzy uznają się za wierzących, jest sprzeciwianiem się tej uniwersalnej wizji Chrystusa. 


1. Czy w moim myśleniu nie ma prób zawłaszczania Jezusa dla siebie? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz