zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 28 marca 2023

Wtorek 5. Tygodnia Wielkiego Postu

    A oto znowu innym razem rzekł do nich: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekli więc do Niego Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» (J 8,21-22).


    Jezusowi zarzucono wiele rzeczy, w oczach przeciwników był żarłokiem, pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników, naruszał Prawo. Dziś pojawia się nowa insynuacja, nowy niepokojący tytuł: jest podejrzewany od skłonności samobójcze. Słowa nie pozostawiają złudzeń: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam gdzie ja idę, wy pójść nie możecie?

    Owo podejrzenie nie mówi prawdy o Jezusie, ale On sam ujawnia nieco o swojej misji, ujawnia prawdę o sobie. Jezus nie jest samobójcą, ale jest kimś, kto ze swojego życia czyni dar, aby objawić światu miłość Ojca.

    To przesłanie nie jest zrozumiane, kłóci się z ludzkim sposobem myślenia i postępowania. Jezus doświadcza także frustracji, dlatego padają dalsze słowa: Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny! 

    Kiedy zrozumiemy, kim jest dla nas Jezus, kiedy uwierzymy w potęgę Jego daru z siebie, aż po śmierć? Dla św. Jana nie ma wątpliwości: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem

    To podniesienie odnosi się do krzyża, ale do krzyża, który jest jednocześnie tronem pełnego objawienia się tajemnicy Chrystusa, krzyża, który jest źródłem życia i ocalenia. Stąd odniesienie do węża z brązu na pustyni, który dawał ocalenie tym, którzy na niego patrzyli. 

    Jezus nie jest samobójcą, ale Synem, który daje siebie, który pozwala się powiesić na drzewie krzyża, aby objawić Miłość.


1. Czym jest dla mnie tajemnica wywyższenia Chrystusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz