zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 22 maja 2023

Poniedziałek 7. Tygodnia Wielkanocy

    Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat» (J 16,31-32a.33).


    Pożegnanie Jezusa z uczniami dobiega końca. Zdecydowana pewność uczniów, wypowiadana głośno, wyznanie wiary: wierzymy, że wyszedłeś od Ojca i zdumiewająca odpowiedź Jezusa. Mistrz nie odpowiada na wyznanie błogosławieństwem, jak działo się to pod Cezareą. Odpowiada pytaniem, które uderza w pewność uczniów: teraz wierzycie?

    Jezus nie daje się ponieść entuzjazmowi uczniów, zachęca ich do głębszego, bardziej krytycznego spojrzenia na samych siebie i ich wiarę. Sprowadza ich na ziemię. Pada zapowiedź opuszczenia w najtrudniejszym momencie, a także zapowiedź cierpienia i trudności. 

    Jak bardzo nie można być pewnym samego siebie, by zachować wiarę... 

    Jezus dokonuje tego sprowadzenia uczniów na ziemię  w konkretnym celu. To wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Prawdziwy pokój nie pochodzi z braku trudności, ale ze zjednoczenia z Jezusem. 

    Kiedy zabiegamy o to zjednoczenie, otwierają się nasze uszy, nasze serce i potrafimy usłyszeć, nawet pośród trudności, słowo nadziei: miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat

    Wielkanoc nie jest czasem porywającego entuzjazmu czy próżnych złudzeń, że nie będzie już trudności i problemów. Wielkanoc to czas, kiedy jednoczymy się z Ukrzyżowanym, który zmartwychwstał; czas odkrywania, że pośród naszych cierpień i krzyży, wyzwań i problemów przed którymi stajemy, Zmartwychwstały jest obecny. Jest to czas, by zrozumieć, że ostatnie słowo należy do Tego, który mówi: Ja zwyciężyłem świat.

    Uczeń potrafi zaufać Panu w pełni. Nawet pośród doświadczenia własnej słabości czy sił zła, które napiera, uczeń wie, na kim oparł swoją ufność.


1. Gdzie szukam oparcia wobec trudności w życiu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz