zachód słońca

zachód słońca

sobota, 6 maja 2023

Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

    Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie (1 Kor 15,3-6a).

    Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" (J 14,8-9).


    Słowa św. Pawła mówią nam przede wszystkim o tym, że apostołowie zachowywali wierność wobec fundamentu wiary i ten fundament głosili. 

    Fundamentem wiary jest prawda o Jezusie. To On jest centrum Dobrej Nowiny i całego nauczania apostołów. Prawdziwy Chrystus, zapowiadany przez Pisma i Proroków; Syn Boży, który przyjął ludzkie ciało w tajemnicy wcielenia, ze wszystkimi konsekwencjami: śmiercią i pogrzebem; Chrystus zmartwychwstały i żywy, obecny we wspólnocie, potwierdzony świadectwem uczniów, którzy doświadczyli Jego obecności i widzieli Go zmartwychwstałego. To jest istota Dobrej Nowiny.

    Jezus jest rzeczywistością namacalną i sprawdzalną w historii, a historia ta nie kończy się Jego śmiercią, ale trwa do dziś, dzięki świadectwu wielu uczniów, którzy poprzez wiarę i praktykę życia odczuwają Jego obecność w codziennych zmaganiach, mając za pewnik wiary słowa: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana

    O pierwszych uczniach i apostołach wiemy bardzo niewiele. Ale każda najmniejsza perła ukryta w Ewangelii pozwala zobaczyć ich drogę do wiary i życie wiarą. Potem ukazał się Jakubowi... jak wyglądało to spotkanie? A jak wygląda moje spotkanie ze Zmartwychwstałym? Czy należę do świadków, czy jedynie powiększam grono wielbicieli? Poprzez jakie znaki doświadczam, że Jezus jest Zmartwychwstałym, który potrafi nadać sens mojemu życiu, pracy, wierności i nadziei...

    Filip pragnący zobaczyć Ojca, bo to wystarczy... Czy jest we mnie takie pragnienie poznania Ojca, by nie błądzić po przedmieściach tajemnicy Boga. Każde moje poszukiwanie stanie się jednak mirażem, jeżeli nie potrafię uznać, że kto widzi Jezusa, widzi także Ojca


1. Czy dbam o poznawanie, zachowanie i przekaz wiary?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz