zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 9 maja 2023

Wtorek 5. Tygodnia Wielkanocy

    Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe (Dz 14,9-20).


    W tym krótkim fragmencie z Dziejów patrzę na siłę wspólnoty, która była wsparciem na misyjnych drogach św. Pawła. Obity kamieniami Paweł, otoczony przez uczniów, podnosi się, by następnego dnia udać się w dalszą drogę i głosić. Po takim doświadczeniu, niemal dotknięciu przez śmierć, odzyskać siły, energię, odwagę, by iść dalej. 

    I to, co głoszą uczniom, też zdumiewa. Widzę poobijanego kamieniami Pawła, może jeszcze ze strupami i siniakami na twarzy, kiedy zachęca innych do wytrwałości, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Nie potrzeba wówczas specjalnej charyzmy i oratorskiej sztuki, by przekonać kogokolwiek. 

    A kiedy misja zlecona przez wspólnotę dobiega końca, wracają do Antiochii i znów zbierają wspólnotę, aby opowiedzieć, czego Bóg przez nich dokonał. I ten czas, długi czas spędzony wśród uczniów, aby się umacniać, rozeznawać, co dalej, dzielić się doświadczeniem wiary.

    Uderza w tym spotkaniu w Antiochii jeszcze jedno. Paweł i Barnaba nie koncentrują uwagi wspólnoty na trudnościach i cierpieniach, które przyszło im znosić. Mówią o pozytywach, o tym, czego Bóg przez nich dokonał. 

    Często dzisiaj, dokonując różnego rodzaju ocen i planując strategie i działania (osobiste, zawodowe, zespołowe) skupiamy się bardziej na problemach i trudnościach, szukamy dla nich rozwiązań. I pod pozorem czasem pokory, nie chcemy podkreślać  i małą wagę przywiązujemy do osiągnięć. Być może dlatego nie potrafimy często znaleźć satysfakcjonujących rozwiązań. Wolimy narzekać na trudności niż  ucieszyć się, nawet małymi sukcesami, a to przecież one dodają skrzydeł i pozwalają iść z odwagą dalej.


1. Jakie jest moje doświadczenie wspólnoty? Czy jest ona dla mnie wsparciem, miejscem dzielenia radości i trudów?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz