zachód słońca

zachód słońca

piątek, 2 czerwca 2023

Piątek 8. Tygodnia Zwykłego

    Wtedy rzekł do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!» Słyszeli to Jego uczniowie... Uczył ich mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców" (Mk 11,14.17).


    Święty Marek ukazuje dwa znaki wyrażające oschłość i jałowość zewnętrznej religijności, znaki, które wyrażają niewierność ludu wobec przymierza zawartego z  Bogiem. Te znaki to: figowiec, który nie rodzi owoców i wypędzenie sprzedawców ze świątyni. 

    Już prorocy potępiali pusty i jałowy kult pozbawiony wiary. W Nowym Testamencie potępienie dla takiej formy oddawania czci Bogu pojawia się wiele razy. Religia samych modlitw, nabożeństw - nawet najwznioślejszych, grup religijnych i ruchów apostolskich jest bezużyteczna, jeżeli nie przyczynia się do przemiany ludzkich serc i rozwiązania problemów ubogich.

    Nie wystarczy dawać chleb głodnym, odziewać nagich, jeżeli za tym nie idzie wysiłek, by pomóc im zobaczyć własną godność. 

    Myślę o rewolucji, jaką wniósł w życie Rzymu, a następnie Europy św. Józef Kalasancjusz, który nie ograniczył się do tego, by najuboższym dzieciom dać chwilę spokoju i napełnić ich żołądki, ale poprzez nauczanie i wychowanie otwierał przed nimi nowe perspektywy i dawał realną szansę na lepsze i godne życie. Szkoła stała się narzędziem do przemiany świata, stosunków społecznych, do poprawy życia. 

    Dla Jezusa przywracanie godności ludziom było priorytetem. 


1. Jak moja więź z Bogiem przekłada się na relacje z ludźmi?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz