zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 1 czerwca 2023

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

    Dlatego przychodząc na świat, mówi: "Nie pragnąłeś daru ani ofiary, lecz utworzyłeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie zadośćuczyniły Twoim oczekiwaniom. Wtedy rzekłem: Oto przychodzę - w zwoju księgi tak o mnie jest napisane - aby spełnić Twoją wolę, Boże" (Hbr 10,5-7).

    I po raz drugi odszedłszy, znowu zaczął się modlić, mówiąc: "Ojcze mój, skoro nie może ominąć Mnie ten kielich, tak bym go nie wypił, niech się spełni Twoja wola (Mt 26,42).


    Kiedy patrzymy na kapłaństwo, pojawia się pewne niebezpieczeństwo utożsamienia go z sakramentami. Ale Jezus nie był kapłanem sakramentów.

    Chrzest - wiemy, że On sam przyjął chrzest, ale raczej nikogo nie ochrzcił. Ten, który otrzymał, był chrztem nawrócenia. Ale On oczekuje od nas chrztu, który jest przyjęciem Ducha Świętego. 

    Bierzmowanie - kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy, Jego już nie było, zakończył swoją ziemską misję. 

    Eucharystia - pierwsza, która była Ostatnią Wieczerzą - niosła skarb całego życia: Ciało wydane, Krew przelana - na Krzyżu.

    Pojednanie - wiele razy udzielał przebaczenia i objawiał miłosierdzie Ojca. Całe Jego życie polegało na otwieraniu drzwi przebaczenia i pojednania. Chociaż nie używał sakramentalnej formuły w pełnym brzmieniu.

    Namaszczenie chorych - troszczył się o zdrowie tych, którzy cierpieli, leczył, uzdrawiał, rozesłał uczniów, aby namaszczali olejem i wypraszali zdrowie. 

    Kapłaństwo - nie należał do rodu kapłańskiego, Jego kapłaństwo nie jest związane z kultem świątyni jerozolimskiej. To On jest ofiarą, kapłanem i ołtarzem.

    Małżeństwo - był na weselu w Kanie Galilejskiej, ale nic nie wskazuje na to, by błogosławił nowożeńcom czy był chociażby zaprzysiężonym świadkiem. Był na przyjęciu. 

    A zatem? Kapłan? 

    Jego kapłaństwo to:

* kapłaństwo bliskości - Ja jestem z wami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata...

* kapłaństwo wdzięczności - Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś... Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi...

* kapłaństwo życia - Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne...

* kapłaństwo zasłuchania - Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości...

* kapłaństwo hojności - zjedli wszyscy i nasycili się. Zebrali potem dwanaście pełnych koszy z kawałkami chleba...

* kapłaństwo...


 1. W jaki sposób przejawia się w moim życiu udział w kapłaństwie Chrystusa, w które zostałem włączony mocą chrztu?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz