zachód słońca

zachód słońca

piątek, 14 lipca 2023

Piątek 14. Tygodnia Zwykłego

    Bóg w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: "Jakubie, Jakubie!" A gdy on odpowiedział: "Oto jestem", rzekł do niego: "Ja jestem Bogiem, Bogiem twego ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy" (Rdz 46,2-4).


    Ostatnie objawienie Boga epoki patriarchów. Nakaz opuszczenia ziemi obiecanej, droga do Egiptu. Jakub jest posłuszny, ufając Bożej obietnicy: uczynię cię tam wielkim narodem.

    Są dwa elementy w tej historii, które trzeba podkreślić:

* zaufanie - Jakub opuszcza ziemię obiecaną w pełni ufając Bogu, który jest Panem dziejów i reżyserem historii;

* nadzieja - ona nadaje sens całej drodze, która wydaje się niezrozumiała i paradoksalna, ponieważ nakaz zabiera Jakuba z ziemi obiecanej na zawsze - dla Jakuba nie będzie powrotu - Józef zamknie ci oczy.

    Do tego posłuszeństwa Bogu, pełnego zaufania, Jakub przeszedł długą drogę. Bóg wychowywał go, podobnie jak wychowuje nas, stosując własną pedagogikę. 

    Możemy wyróżnić trzy zasadnicze etapy w życiu Jakuba:

* życie w Charanie, gdzie Jakub żył wbrew Bożej woli, szukając jedynie zaspokojenia własnych pragnień i instynktów. To tam spotyka Rachelę, matkę Józefa;

* drugi etap to wędrówka i pobyt w ziemi Kanaan, gdzie Jakub opiera się na swojej sile, umiejętnościach i sprycie, gdzie zmagał się, walczył z Bogiem i poniósł klęskę. Ale tak klęska stała się błogosławieństwem - Jakub stawał się Izraelem;

* trzeci etap to historia, którą poznajemy w czytaniu, kiedy Jakub udaje się do Egiptu, nie opierając się już ani na własnych siłach czy pomysłach, ale całkowicie poddając się Bogu i idąc za wiarą w Jego słowo.

    Kiedy patrzymy na własną historię życia, możemy i w sobie odnaleźć te postawy Jakuba - pogoń za własnymi pragnieniami, które nie zawsze odpowiadają Bożym zamysłom, walka i konflikt z samym Bogiem, czas buntu i zaufanie do własnych sił i możliwości, a być może już też nadszedł lub nadejdzie taki czas, kiedy będziemy wzrastać w łasce i poznawaniu Jego woli, poznawaniu Chrystusa, a nasze życie stanie się drogą wiary i zaufania Bogu.


1. Czy potrafię spojrzeć na swoje życie oczami wiary i zobaczyć w nim Boże działanie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz