zachód słońca

zachód słońca

sobota, 15 lipca 2023

Sobota 14. Tygodnia Zwykłego, wsp. św. Pompiliusza i św. Bonawentury

    Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: "Być może, Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy" (Rdz 50,15).


    Między śmiercią Jakuba a śmiercią Józefa rozgrywa się pierwsze czytanie. 

    Kiedy Jakub umarł, nie wszedł w śmierć, lecz połączył się ze swoimi przodkami. Inna perspektywa, gdzie śmierć otwiera możliwość spotkania i życie.

    Historia Józefa zawiera przesłanie, że przebaczenie jest silniejsze od żalu i pretensji, od goryczy płynącej z poczucia krzywdy. 

    Bracia Józefa są świadomi wyrządzonej mu krzywdy przez sprzedanie w niewolę, a teraz, gdy ojciec ich nie żyje, obawiają się, że Józef, potężny zarządca Egiptu, odpłaci im tym samym - ma możliwości i środki.

    Sam Józef potrafi jednak odczytać swoją historię w Bożej, a nie tylko ludzkiej, perspektywie. Zobaczyć, że Bóg potrafił ze zła  uczynionego Józefowi wyprowadzić dobro dla całego ludu wybranego. Takie spojrzenie otwiera Józefa na przebaczenie braciom.

    Takiej postawy potrzebujemy się uczyć - widzieć więcej niż same wydarzenia, widzieć Boży palec, który nawet największe przeciwności obrócić na pożytek człowieka. 


1. Komu trudno mi przebaczyć?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz