zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 3 lipca 2023

Poniedziałek 13. Tygodnia Zwykłego, Święto św. Tomasza apostoła

    Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę (J 20,25b).


    Święty Tomasz, jeden z Dwunastu. Kiedy Jezusowi zagraża niebezpieczeństwo i apostołowie sprzeciwiają się, by iść do Judei, Tomasz jako jedyny z pewnością mówi: chodźmy i my, by umrzeć tam razem z Nim... Podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy Jezus mówi im, że już znają cel Jego ziemskiej drogi, Tomasz pyta: Przecież nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? I dzisiejszy fragment: dopóki nie zobaczę, nie włożę ręki do boku... nie uwierzę...

    Wydaje się, że Tomasz idzie w odwrotnym kierunku niż ci, którzy wchodzą na ścieżkę wiary. Z reguły zaczyna się od wątpliwości do momentu, kiedy zdobywa się pewność. U Tomasza pewność i determinacja pojawiają się na początku, później pojawia się pytanie wobec czegoś, co jak sam stwierdza, nie zna, by zakończyć się całkowitym zwątpieniem: jeżeli nie zobaczę - nie uwierzę.

    Ta postawa zwątpienia nie jest ostatnim, co Tomasza spotyka na drodze wiary. Spotkanie ze Zmartwychwstałym prowadzi do wyznania wiary w sposób dojrzały. Pan mój i Bóg mój! To ostatnie jego słowa, jakie znamy. 

    Na tej drodze możemy się odnaleźć. Entuzjazm, który gaśnie, a przychodzą pytania wobec tego, co nieznane, czy nawet chwile radykalnego zwątpienia... Możemy jedynie prosić,  by spotkanie z Panem rodziło w nas wyznanie wiary...


1. Gdzie dziś bym szukał swojego miejsca w procesie wiary w Jezusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz