zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 24 sierpnia 2023

Czwartek 20. Tygodnia Zwykłego, święto św. Bartłomieja, apostoła

    Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» (J 1,45-46).


    Co zachwycało w Jego słowie? Jak moc kryła się w Jego oczach? Spotkanie z Jezusem Chrystusem zmienia człowieka. Podchodzi Bartłomiej - Natanael i następuje zmiana. Od aroganckiej, niemal pogardliwej postawy, bo czy może być coś dobrego z Nazaretu?, do pełnego poddania wyznania wiary: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela

    To nie tylko Bartłomiej:
* Zacheusz z lichwiarza stał się przyjacielem Jezusa;
* Samarytanka, frywolna kobieta, która stała się zwiastunką Ewangelii;
* rzymski setnik, poganin, który wyznał, że prawdziwie Ten był Synem Bożym;

    I tak wielu innych w dziejach Kościoła. 

    Wszystko zrodziło się ze świadectwa Filipa: Chodź i zobacz! Bartłomiej jest apostołem mało znanym, nie wiemy nawet kiedy nastąpiła zmiana imienia. A jednak jest częścią skały i fundamentu Kościoła. 

    Jezus chwali Bartłomieja: Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Możemy go też nazwać poszukiwaczem prawdy, który potrafi zakwestionować swoje nastawienie i negatywną opinię, kiedy odkrywa w Jezusie kogoś, kogo nie spodziewał się znaleźć wśród pochodzących z Nazaretu. 


1. Czy potrafię innym wskazywać Chrystusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz