zachód słońca

zachód słońca

piątek, 18 sierpnia 2023

Piątek 19. Tygodnia Zwykłego

    Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem (Mt 19,4-5).


    Boży plan był piękny: w raju miłość miała połączyć mężczyznę i kobietę w pełni. Ta miłość była i powinna być odbiciem miłości samego Boga. Ale ten Boży projekt został zniszczony przez grzech. 

    Teraz człowiek podejmuje ciągły i wielki wysiłek, aby to Boże marzenie odbudować. Każde małżeństwo sakramentalne, aż do śmierci, rozbudza nadzieję i pozwala nam marzyć, że miłość jest możliwa. A każda porażka małżeństwa w miłości staję się dramatem. To nie jest tylko porażka małżonków, ale porażka całej wspólnoty. Ich ból  i cierpienie winny być naszym bólem.

    Po raz kolejny marzenie Boga zostało udaremnione. Ale głos Jezusa wciąż zaprasza nas do marzeń, do nadziei, do podejmowania prób, nawet jeśli porażka pojawia się jako możliwość oferowana przez ludzi. Miłość między kobietą a mężczyzną zawsze będzie jednym z najpiękniejszych znaków miłości, jaką Bóg na kocha. 


1. Czy potrafię widzieć w miłości małżeńskiej obraz Bożej miłości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz