zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 28 sierpnia 2023

Poniedziałek 21. Tygodnia Zwykłego, wsp. św. Augustyna

    Jezus przemówił tymi słowami: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy... (Mt 23,1.13a).


    Wszyscy pamiętamy osiem błogosławieństw, które otwierają Kazanie na Górze. Każde z tych błogosławieństw podaje powód, dla którego ludzie godni są szczęścia. 

    Dzisiaj, jakby w przeciwieństwie do tamtych ośmiu błogosławieństw, Jezus wypowiada siedem (osiem) biada, które także są częścią Dobrej Nowiny, chociaż wydają się bardzo nieprzyjemne. Owe biada zostały wypowiedziane i zawierają zbawienne ostrzeżenia, pokazują zakazane kierunki postępowania, dlatego wraz z błogosławieństwami stanowią skuteczną pomoc na naszej drodze postępowania.

    Dziś słyszymy pierwsze trzy, chociaż niektóre rękopisy zawierają jeszcze jeden, który często jest pominięty jako werset 14. Może zwróciłeś uwagę, że w tekście pojawia się werset 13, a później od razu 15? 

    Ten pominięty werset dzisiejszego czytania znajdzie swoje echo w Liście do Koryntian św. Pawła. Werset ten brzmi: Biada wam, uczeni w Piśmie, faryzeusze obłudnicy, że objadacie domy wdów pod pozorem długich modlitw, dlatego tym większy otrzymacie wyrok

    Znamy powiedzenie, że cel nie uświęca środków. Spróbujmy odwrócić to powiedzenie: środki nie usprawiedliwiają celu. Modlitwa, co do zasady jest rzeczą pozytywną, ale niedopuszczalne jest wykorzystywanie modlitwy do rabowania ludzi, ich dóbr, zwłaszcza tych, którzy są w potrzebie. Dobre środki nie sprawiają, że zły cel stanie się dobry. Wręcz przeciwnie, zły cel sprawia, że dobre narzędzia zostają wypaczone, przestają służyć temu, do czego zostały dane. Wówczas modlitwa może stać się narzędziem krzywdy, zamiast środkiem do błogosławieństwa. 


1. Czy nie wykorzystuje dobrych rzeczy, by osiągać złe cele?    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz