zachód słońca

zachód słońca

środa, 16 sierpnia 2023

Środa 19. Tygodnia Zwykłego

    Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu na przeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień (Pwt 34,5-6).

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata (Mt 18,15).


    W Ewangelii Jezus ukazuje nam drogę przebaczenia i braterskiego upomnienia jako skutecznych sposobów na szczęśliwe życie. 

    W relacjach międzyludzkich zawsze dochodzi do tarć, przykrości, nieporozumień. Nikt nie jest wolny od takich sytuacji. Jak to się często mówi, nawet w najlepszych rodzinach zdarzają się takie sytuacje. O ileż bardzie we wspólnocie czy grupie osób.

    Zwykle mamy bardzo spostrzegawcze oko i dobry nos, aby zobaczyć i wyczuć błędy innych. I nie na tym polega problem, by zamykać oczy i nie dostrzegać, ale by umieć zadziałać tak, by zyskać brata. Jezus pokazuje nam drogę przebaczenia i braterskiego upomnienia, jako właściwej drogi.

    Ważna jest też modlitwa we wspólnocie, w rodzinie, z przyjaciółmi. Wtedy otwieramy się na Boga i Jego przebaczenie. 

    Ostatnie wersety Księgi Powtórzonego Prawa przedstawiają Mojżesza spoglądającego z wysokości góry Nebo na Ziemię Obiecaną. Przychodzi czas jego śmierci. Po Mojżeszu nie pozostał ani grób, ani mauzoleum, ani pomniki, ani żaden ślad, który mógłby prowadzić do naiwnego i pustego ubóstwienia, które mogłoby służyć jako pożywka dla dla fałszywej religijności, która w miejsce Boga stawia stworzenie. Pozostało jego dziedzictwo, Boże Prawo, które przekazał swojemu ludowi, a także przykład całkowitej wierności Bożemu wezwaniu - Bogu, który go posłał, aby wyprowadził Jego lud z niewoli. 


    Czy potrafię pierwszy wyjść z przebaczeniem, doświadczając krzywdy?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz