zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 15 sierpnia 2023

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

    Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 11,19a;12,1).

    Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk 1,46-47).


    Rozbrzmiewają słowa Magnificat. Są one częścią codziennej modlitwy Kościoła.

    Nie możemy być pewni, że takie dokładnie słowa wypowiedziała Maryja w tamtym czasie. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że w czasie niezwykłych zdarzeń zawsze jest dziennikarz z mikrofonem i kamerą, który dokładnie rejestruje każde wypowiedziane słowo, każdy gest, każdy szczegół. Wtedy tak nie było. Wszystko opierało się na pamięci, na wspomnieniu. A wiemy, jak krucha jest pamięć ludzka. Prawie na pewno nie da się powtórzyć tych samych słów.

    Ale pewne jest to, że autor Ewangelii, św. Łukasz, włożył w usta Maryi słowa, które były właściwe dla jej sposobu życia, myślenia, przeżywania wiary. Treść tych słów wypływa z serca, które doskonale rozumie przełomowe wydarzenie, jakim było narodzenie się Jezusa i przesłanie jakie niesie - przesłanie, które wywraca nasz świat do góry nogami.  On strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, napełnia głodnych dobrami, a bogatych z niczym odpycha

    Magnificat jest wyrazem radości i zadowolenia kogoś, kto już czuje obecność Królestwa Bożego pośród nas. Już na podstawie tego hymnu możemy powiedzieć, że Maryja jest pierwszą uczennicą. Jej wielkość wypływa przede wszystkim z tego, że zachowała w sercu tajemnice Królestwa i oddała swoje życie na służbę dla niego. 

    Przez całe życie Jezusa znajdujemy Maryję tuż obok Niego. Począwszy od uczty w Kanie Galilejskiej aż po modlitwę z uczniami po Jego śmierci w Wieczerniku, nie pomijając tajemnicy Krzyża. Maryja przeżywała tajemnice Królestwa Boga, który jest miłosierdziem i miłością dla każdego, szczególnie dla najsłabszych i najbardziej potrzebujących.


1. Kiedy ostatnio modliłem się modlitwą uwielbienia Boga?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz