zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 1 sierpnia 2023

Wtorek 17. Tygodnia Zwykłego, wsp. św. Alfonsa Liguoriego

    Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: "Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście" (Mt 13,36).


    Wrócił do domu... Jezus również odpoczywa. Nabiera dystansu. Dzieli się ze swoimi. 

    Tam, w domu, Jego przyjaciele, najbliżsi, prosili Go o wyjaśnienie, bo nie chcieli źle zrozumieć, a może nie rozumieli. A On wyjaśniał, aż wydaje się, zrozumieli...

    Jedli, odpoczywali, rozmawiali z pewnością o wielu sprawach związanych z misją i codziennością, o rodzinach, z których pochodzili, o ty, co ich martwiło i co napełniało radością.

    Chrześcijanin jest powołany do zażyłości z Jezusem. Jak Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Wiara, która nie jest pielęgnowana w modlitwie jest jak przyjaźń, która nie jest pielęgnowana w spotkaniu, w relacji, w rozmowie.

    W czasach Jezusa, wśród tłumów w Galilei, byli tacy, którzy podążali za Jezusem na odległość, spotykając się sporadycznie, od czasu do czasu... Ale skoro On zmartwychwstał, jest dostępny w każdym czasie i w każdym miejscu, zaprasza nas do podążania za Nim blisko, do obecności przy Nim, do zażyłości ze sobą, w krótkiej lub dłuższej modlitwie każdego dnia...

    Nie chodzi o myślenie o Jezusie przez cały dzień, ale o szukanie tych chwil intymności, które nadają całemu dniu smaku Ewangelii i otwierają drogi Królestwa pośród współczesnego świata. 


1. Jak wygląda moja relacja z Jezusem? Czy jest bliska czy tylko formalna?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz