zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 25 września 2023

Poniedziałek 25. Tygodnia Zwykłego

    Jezus powiedział do tłumów: "Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem, ale umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą" (Łk 8,16).


    Jezus przyszedł, aby przynieść przesłanie zbawienia, miłości i nadziei dla wszystkich ludzi. Nie chce go ukrywać. Jego pragnieniem jest, aby wszyscy mogli je poznać, aby każdy mógł poczuć moc Bożej miłości, zdolną odnowić ludzkie serca, otworzyć nowe możliwości, poprowadzić do pełni życia. 

    Problem polega na tym, że zawsze byli tacy, którzy świadomie lub nieświadomie chcieli ukryć to przesłanie. Chcieli, by było ono przeznaczone tylko dla określonej grupy wybranych. Sami apostołowie w pewnym momencie skarżyli się Jezusowi, że ktoś inny w Jego imię wypędza złe duchy. Później, w całej historii Kościoła, Ewangelia również była ukrywana pod warstwą tradycji, zwyczajów. Nawet czytanie Biblii było przez długi czas ograniczane - dostęp do Słowa Bożego był utrudniony.

    Ale najlepsze jest to, że światło przebije się na zewnątrz. Zawsze jest ktoś, kto bierze lampę i stawia ją na świeczniku, aby wszyscy mogli zobaczyć światło. Wystarczy wspomnieć choćby św. Franciszka z Asyżu, którzy prostotą życia sprawił, ż wielu zobaczyło moc światła Ewangelii. 

    Kościół to nie tylko hierarchia. Kościół to wszyscy wierzący. Kościół to wspólnota - lud Boży. Wszyscy są odpowiedzialny za to, by światło Ewangelii świeciło w naszym świecie i przyciągało innych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by lampa nie pozostawała w ukryciu, aby wszyscy mogli zobaczyć światło. 

    Mamy wiele grzechów, słabości i ograniczeń jako uczniowie i jako instytucja, ale w naszych dłoniach jest skarb i naszym głównym zadaniem jest ukazywanie go światu. 


1. Czy potrafię wobec innych mówić o swojej wierze, o doświadczeniu Boga, o otrzymanych od Boga darach?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz