zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 26 września 2023

Wtorek 25. Tygodnia Zwykłago

    Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego (Ez 6,16).

    Lecz On im odpowiedział: "Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je" (Łk 8,21).


    Pierwsze czytanie pozwala nam zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla ludu Izraela miała budowa Świątyni. W czasie wygnania, prześladowań, braku znaków tożsamości, które sprawiają, że zyskujemy godność, każdy, pojedynczo i w grupie, szuka czegoś lub kogoś, kto spełni tę funkcję.

    Ale nawet najbardziej święte miejsce może stać się przeszkodą, kiedy zaczynamy mylić cel z narzędziami do jego osiągnięcia. Jesteśmy historią wciąż nieskończoną, Bóg przemawia w tej historii, towarzyszy naszej wędrówce, w naszym wewnętrznym procesie dojrzewania. 

    Można ulec pokusie, że wierność Bogu polega na przestrzeganiu stałych i niezmiennych zasad. Zasady są ważne, ale życie jest pełne dynamiki, jesteśmy w drodze i musimy każdego dnia na nowo odczytywać miejsce Bożej obecności. 

   Idźmy z radością na spotkanie Pana... Ale gdzie jest Pan? W Ewangelii wydaje się to bardzo jasne - to nie okazała świątynia, ale miejsce, gdzie przebywa Jezus. Ku Niemu zmierza wszystko, tłum, Jego Matka i krewni. On jest Panem. On jest Domem, do którego zmierzamy przez całe życie. 

    Gdzie można Go znaleźć dzisiaj? Odpowiedź Jezusa jest prosta: Słuchaj Słowa i wypełniaj je, wprowadzaj je w życie. Słuchaj Słowa z taką miłością, by stało się ono ciałem w twoim życiu. Wszystko inne, nawet więzy krwi, nie wystarczą, by Go spotkać...


Czy z uwagą słucham Słowa w czasie Eucharystii?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz