zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 18 września 2023

Święto św. Stanisława Kostki

    Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,51a.52).


    Ostatnie słowa św. Łukasza z dzisiejszej Ewangelii ukazują cztery wymiary ludzkiego wzrastania. Tylko rozwój tych czterech wymiarów pozwala na osiągnięcie wewnętrznej spójności i harmonii, którą nazywamy często dojrzałością czy pełnią człowieczeństwa. Jezus wzrastał:

    w mądrości - to nie tylko zdobycie odpowiedniej wiedzy, ale umiejętność rozumienia rzeczywistości, ustawienia właściwej hierarchii wartości w życiu;

    w latach - czasem tłumaczone w dojrzałości,  co oznacza zarówno wzrost fizyczny jak i duchowy człowieka;

    w łasce u Boga - relacja z Bogiem, która w przypadku Jezusa zajmuje już w tym momencie pierwsze miejsce pośród wielu innych relacji, jakie pojawią się  w Jego życiu. Św. Łukasz będzie konsekwentny w tym patrzeniu na Jezusa - św. Józef pojawi się już tylko raz w jego Ewangelii, w genealogii w 3 rozdziale, a Maryja zostanie ponownie wspomniana, i to nie z imienia, tylko wtedy, gdy przychodzi zobaczyć Jezusa, ale z powodu tłumu nie może tego uczynić - rozdział 8. Od odnalezienia Jezusa w świątyni Łukasz podkreśla relację Jezusa z Ojcem...

    w łasce u ludzi - to relacja z innymi ludźmi, z tymi wszystkimi, których spotyka na swojej drodze ku Jerozolimie.

    W pewnym momencie życia św. Stanisława Kostki rodzice stanęli na drodze budowania relacji z Bogiem, zupełnie nieświadomie pozbawiając syna możliwości tego wzrastania ku pełni. Patron dnia sprzeciwił się woli rodziców, wybierając Boga, wyraźnie pokazując, że władza rodziców nie może przekreślać tego, co jest darem os Stwórcy. Może nie rozumieli, że bycie w tym, co należy do Ojca ma pierwszeństwo przed władzą rodziców.


1. Czy potrafię na co dzień kierować się wolą Ojca, a nie ludzi? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz