zachód słońca

zachód słońca

piątek, 13 października 2023

Piątek 27. Tygodnia Zwykłego, wsp. bł. Honorata Koźmińskiego

    Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: "Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy" (Łk 11,15).


    Uzdrowienia w Ewangeliach zdarzają się często. Różne też są reakcje ludzi na czynione znaki. Ponieważ nie mogą zaprzeczyć znakom, próbują przypisać uzdrowienie Złemu duchowi. 

    Cuda, które Jezus czyni są znakiem obecności Królestwa. Czasami, wobec wielkiego okrucieństwa i zła świata trudno nam je rozpoznać i poddajemy w wątpliwość obecność Boga w świecie. Tym bardziej powinniśmy jednak szukać źródeł i budzić nadzieję. 

    W tej ewangelicznej scenie najbardziej uderza to, że zamiast dziękować za dobro, człowiek potrafi przypisywać dobro diabłu. Kiedy ludzkie serce zranione jest zazdrością, urazami czy uprzedzeniami, nie potrafimy zobaczyć dobra, docenić szlachetności, która jest w drugim człowieku. 


1. Czy potrafię dostrzegać dobro i za nie dziękować?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz