zachód słońca

zachód słońca

piątek, 27 października 2023

Piątek 29. Tygodnia Zwykłego

    Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (Łk 12,56-57).


    Nie jest łatwo być wrażliwym i zdolnym do zrozumienia znaków i sygnałów, które przychodzą do nas z nieba. Pochłonięci pracą i codziennymi obowiązkami, nie mamy czasu, a tym bardziej wewnętrznego spokoju, aby wsłuchiwać się i rozeznawać to, co pochodzi od Boga. Beztroska godzina, kiedy Bóg przechodził przez Eden, aby spotkać Adama i Ewę i zamienić z nimi kilka słów, stała się dziś zlepkiem niepokojących bodźców i dźwięków. Trudno pośród tego zgiełku usłyszeć Jego głos, a co dopiero zinterpretować Jego znaki. 

    Ale poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej nie jest też rzeczą niemożliwą. Bóg obdarzył nas zdolnością do słuchania Go i przyjmowania Go. Bóg chce się z nami komunikować. W człowieku znalazł rozmówcę zdolnego Go zrozumieć, objawia nam siebie i chce, byśmy Go znaleźli. 

    Stając się człowiekiem w Jezusie, Bóg stał się dostępny i ukazał nam swoje oblicze. W Nim, w Jezusie, znajdujemy marę człowieczeństwa, do którego wszyscy jesteśmy powołani. Być człowiekiem na miarę Jezusa to nasze powołanie i zadanie. 


1. Ile czasu poświęcam na zastanowienie się nad tym, co dzieje się we mnie i wokół mnie? W jaki sposób interpretuję rzeczywistość? Czy szukam Bożego światła?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz