zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 18 stycznia 2024

Czwartek 2. Tygodnia Zwykłego

    Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach (Mk 3,7-8).


    Obraz Jezusa pośród tłumów ludzi, przyszli z różnych miejsc, chcieli Go zobaczyć, posłuchać, dotknąć... W głębi serca jest pragnienie spotkania Tego, który jest na ustach wszystkich. To tłum spragniony Jezusa. Tłum bywa zmienny, dziś chce jednego, jutro czegoś przeciwnego, ale Jezus nie rezygnuje z głoszenia Dobrej Nowiny.

    Wśród tłumu jest duża grupa chorych, którzy szukają u Niego uzdrowienia i godnego życia. 

    W tej scenie św. Marek zdaje się nam mówić, że to cała ludzkość - tłum - potrzebuje światła i zbawienia. I to właśnie w Jezusie mogą je znaleźć. On jest Drogą, Prawdą i Życiem - powie o Nim św. Jan. On przyszedł zbawić świat. On jest Odkupiciel człowieka, powie św. Jan Paweł II.  Ludzkość nie ma innej drogi zbawienia niż Jezus. Tylko On może nas uleczyć od wszelkiego zła.  I tylko On oferuje nam ostateczne i pewne zbawienie.

    Jako uczniowie Jezusa jesteśmy zanurzeni w świat pełen ludzi spragnionych Boga, potrzebujących fizycznego i duchowego uzdrowienia. Ale nie zawsze potrafimy kierować się tym samym duchem współczucia, którym kierował się Jezus. Nie zadajemy może nawet sobie pytania, jak sprawić, by On był obecny pośród tego tłumu poprzez nas. Trudno jest dzisiaj mówić innym o Jezusie, by nie dostać etykietki dziwaka, nawiedzonego... 

   Być może dlatego, że brakuje świadectwa. To świadectwo, życiowa postawa, są najważniejsze. Chrześcijanie są pośród świata jak dusza w ciele - mówi list do Diogeneta. Dusza daje życie ciału, porusza je, daje mu nadzieję, popycha do przodu, zapobiega śmierci. 

    Tak samo jest z uczniami Jezusa pośród świata. Taka jest nasza rola, żadna inna....


Czy we mnie jest pragnienie spotkania Jezusa? Jakie jest moje świadectwo wobec świata?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz