zachód słońca

zachód słońca

piątek, 12 stycznia 2024

Piątek 1. Tygodnia Zwykłego

    I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy" (Mk 2,3.5). 


    Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga - pisał św. Paweł do Efezjan. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powie to jeszcze krócej: wszystko jest łaską

    Najważniejsze rzeczy są nam dane za darmo. Nasze życie, ludzie, których spotykamy, wydarzenia, wiara... Wszystko otrzymujemy. Ale ponieważ ten, kto jest obdarowany, nie jest kamieniem czy sztuczną inteligencją, ale istotą ludzką, zdolną do wolnej odpowiedzi, wszystko jest jednocześnie zadaniem

    Taka jest dynamika wiary: otrzymujemy życie, aby je dawać. Spotykamy ludzi, aby budować więzi. Doświadczamy różnych wydarzeń, aby lepiej rozumieć innych i wzrastać, dzielić się naszym doświadczeniem. To, co otrzymujemy, potrzebuje stać się w nas odpowiedzią. I nie ma taryfy ulgowej. Jeżeli nie ma odpowiedzi, dar się marnuje. 

        W Ewangelii uzdrowienie i przebaczenie zawsze udzielane są darmo. Ale paralityk musiał się znaleźć w zasięgu ręki, która uzdrowiła. Inni mu pomogli, by to mogło się stać. 

    Ewangelia zaprasza nas dzisiaj, byśmy zobaczyli dobro, które jest nam dane, stworzone dla nas i w nas. Wystarczy z uwagą popatrzeć, by dostrzec to wszystko, co otrzymujemy - od Boga i od innych ludzi, aby odpowiedzieć...

    Gdyby wszystko było jedynie zadaniem, życie stałoby się ciężką wspinaczką bez możliwości zdobycia żadnego szczytu. Tylko wysiłek i trud. Ale gdyby wszystko było tylko łaską, która nie potrzebuje odpowiedzi, stalibyśmy się bezużyteczni. 

    Wszystko jest łaską, ale łaska wymaga odpowiedzi. I odpowiedź, zdolność do odpowiedzi, też jest łaską.


Jak korzystam z Bożych darów?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz