zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 1 lutego 2024

Czwartek 4. Tygodnia Zwykłego

    Ja wyruszam w drogę [przeznaczoną ludziom na] całej ziemi1. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! (1 Krl 2,2).


    Kończy się czas Dawida. Odchodząc, daje swojemu synowi ostatnie wskazania.  Okaż się mężem - ponieważ będąc mężem, będziesz podejmował właściwe decyzje. Rada Dawida dla Salomona nie była radą króla dla księcia, ale radą ojca dla syna, aby jego życie jako  władcy i jako człowieka było pomyślne.

    Dawid, dzięki Bożej pomocy, pokonywał przeszkody, które pojawiały się w jego życiu. Dawid chciał przekazać swojemu synowi nie tylko intelektualną wiedzę o istnieniu Boga, ale przede wszystkim prawdę o duchowej relacji z Bogiem, relacji zaufania, posłuszeństwa Jego woli i całkowitego poddania, ponieważ to jedyny sposób, by ci się powiodło wszystko, co zamierzysz i wszystko, czym się zajmiesz.

    W naszym życiu musimy zachowywać równowagą między tym, co boskie i tym co ludzkie, ponieważ człowiek jest istotą duchowo cielesną. Nie powinno być rozdarcia między tym, co boskie i tym, co ludzkie - to podstawowe wskazanie, rada, jakiej Dawid udziela synowi. 

    Dawid zachęca Salomona do życia w obecności Boga i wierności Bogu. Pomimo zaawansowanego wieku i słabości, wielu grzechów, Dawid nie odwrócił się od przymierza, które Bóg z nim zawarł. Aby stać się mężem, Salomon będzie musiał umieć rozeznawać dobro i pragnienie, by to, co rozezna jako dobre i zgodne z wolą Bożą, później czynić. Nie dziwi, że poprosi Boga o dar mądrości...


Jakie doświadczenie relacji z Bogiem przekazuję innym?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz