zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 8 lutego 2024

Czwartek 5. Tygodnia Zwykłego

    Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co Pan mu nakazał (1Krl 11,9-10).


    Po długich latach panowania, wraz z problemami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi królestwo Salomona chyli się ku upadkowi. Ale tym, co doprowadziło je do całkowitej ruiny była niewierność, bałwochwalstwo. Odwrócił swe serce od Pana. Przez wiele lat służył Bogu, ale ludzka słabość otworzyła jego serce na pogańskie kulty.

    Nikt z nas nie może być pewny siebie, ludzkie serce pozwala się uwieść, każdy z nas może się zagubić w całej sieci różnych dróg, decyzji i wyborów, każdy z nas może poświęcić się jakimś interesom, które zawsze starają się zająć miejsce należne Bogu w naszym sercu. 

    Kiedy odchodzimy od wierności Bogu, cały nasz zewnętrzny i wewnętrzny świat obraca się przeciwko nam samym. Wtedy człowiek musi podjąć walkę z własnym ego, z powierzchownością. 

    Ułuda światowości, bogactwa, władzy i sukcesu potrafi zafascynować, przyciąga ludzkie serce i jednocześnie więzi je, odbierając poczucie sensu życia.

    Dopiero uświadomienie sobie tej powierzchowności życia, obudzenie w sobie pragnienia zmiany, sprawia, że możemy rozpocząć życie w wewnętrznej wolności. Wtedy serce człowieka staje się silne, nie pozwala się zniewolić. Trzeba wciąż uważać, by nie pozwolić bożkom zawładnąć naszym życiem...


Jak dziś oceniłbym moją wierność Bogu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz