zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 11 kwietnia 2024

Czwartek 2. Tygodnia Wielkanocy

    Arcykapłan zapytał: „Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?” „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” - odpowiedział Piotr, a także apostołowie (Dz 5,28-29).

    Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa  Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny (J 3,31-33).

 

    Chrześcijaństwo jest religią świadectwa. Jezus jest pierwszym Świadkiem - objawia to, co widział i słyszał u Ojca. I zaprasza nas do posłuszeństwa wiary. Jezus tworzy wspólnotę świadków, apostołów. Oni świadczą o życiu i nauczaniu Chrystusa.

    Apostołowie są wolnymi ludźmi, dają świadectwo wiary w sposób odważny, nie dają się zastraszyć, ponieważ są napełnieni Mocą z wysoka.

    Ich działalność spotyka się z surowym zakazem. Co było tak silne, że przekroczyli polecenie prawowitych władz i napełnili miasto swoim nauczaniem?

    To jest ciekawe i zdumiewające, że ktoś, kto próbuje słuchać Boga, być Mu posłusznym, nawet jeśli przynosi mu to kłopoty, może tak bardzo zdenerwować prawowite władze. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

    W kontekście postawy apostołów warto postawić jeszcze inne pytanie: gdzie jest granica między wiernością Bogu nieposłuszeństwem wobec władz, tradycji lub tego, czego oczekuje większość społeczeństwa od Kościoła i od wierzących? Jak odróżnić tę cienką granicę między wolnością, którą daje Duch Święty, a arogancją tych, którzy uważają się za lepszych od innych, zwłaszcza tych z większym doświadczeniem i władzą? To jest trudne. Nie zawsze łatwo rozeznać, czy to świadectwo, czy może jednak arogancja i brak szacunku…

    Dawanie świadectwa nie zawsze jest wygodne, nie zawsze też jest łatwe do przyjęcia. Nawet świadectwu Jezusa nie wszyscy chcieli uwierzyć…

 

Co jest dla mnie najtrudniejsze, by przyznać się do Jezusa i dać świadectwo mojej wiary?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz