zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 1 kwietnia 2024

Poniedziałek w Oktawie Zmartwychwstania

    Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!”. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „ Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą” (Mt 28,8-10).


    Oddaliły się od grobu... W jakich grobach się znajdujemy? Istnieją groby kłamstwa, które wydają się małe, nikomu nie szkodzą, ale się kumulują, pokrywają coraz grubszą warstwą i zamykają serce na światło Prawdy... Istnieje też grób korupcji, jak w przypadku żołnierzy opłaconych za kłamstwo.

    Ewangelia zaprasza nas do oddalenia się w pośpiechu od każdego grobu, który odgradza ludzkie serce od światła i życia. Nie ma czasu do stracenia, nie wolno oglądać się za siebie i ulegać pokusie powrotu do znanej ciemności grzechu i śmierci. 

    Powraca jednak sprawa lęku. Stąd: Nie bójcie się! W godzinach po ukrzyżowaniu strach był jakoś zrozumiały, ale wobec pustego grobu i objawienia Zmartwychwstałego, który pozwala się objąć, ten strach uderza. Wielokrotnie uczniowie usłyszą po zmartwychwstaniu Pana: Nie bójcie się! Narodziny zawsze są trudne, wiążą się z opuszczeniem ciemnej, ale jednak znanej przestrzeni. 

    Odejście od grobu wymaga stawienia czoła niepewnej i złożonej rzeczywistości świata, odrzucenia pokusy powrotu do łona, by przestać żyć w świecie, by się przed nim schronić i zamknąć. Odejście od grobu wymaga przemiany życia.

    Zmartwychwstały Pan nie chciał zostawić nam ogromnej pustki swojej nieobecności. Wychodzi nam na spotkanie. I jak mówił wówczas do kobiet, tak mówi i do nas: Nie bójcie się! Przynosi radość. Tam, gdzie pojawia się Zmartwychwstały, pojawia się radość. 

    Zmartwychwstały wypełnia zalęknione serca radością. Zawsze gotowy leczyć nasze serca wypełnione lękiem i smutkiem. Utrudnił nam wiarę w Boga, bo byliśmy świadkami Jego haniebnej śmierci. A dziś objawia nam swoje nowe imię: Zmartwychwstały. Wypełnia ciemność światłem i życiem. On, Zmartwychwstały Pan!


Od jakich grobowców powinienem się w pośpiechu oddalić, by spotkać Pana życia?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz