zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 2 maja 2024

Czwartek 5. Tygodnia Wielkanocy

    Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! (J 15,9).


    Trudno jest kochać, jeśli najpierw nie poczuło się kochanym. Miłości uczymy się z własnego doświadczenia życiowego. Musimy najpierw pozwolić się kochać Jezusowi i przyjąć Jego miłość, która ma swoje źródło w miłości Bożych Osób. 

    Przypomina nam o tym św. Jan w swoim Liście: W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

    Bóg zawsze stawia człowieka na pierwszym miejscu. Musimy pozwolić się kochać, otworzyć się na pełne miłości działanie Boga. Wtedy i nasze serce będzie zdolne do miłości, na wzór miłości Jezusa, który daje siebie, oddaje siebie całkowicie.


Czy czerpię z miłości Boga?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz